Virudhaka Ven. Tiktsa Rinpoche Virupaksha
Dhritarashtra Shri Panjarnata Mahakala Vaishravana